tirsdag 27. desember 2011

Ramada Inn, Wilmington, North Carolina, USA - desember 2011

Bidragsyteren reiser her et viktig spørsmål:
"Det tredje bildet er fra Ramada Inn i Wilmington. Som man vil se er bretten litt uvøren, men avgjort godkjent. Venterullen er på plass, men helt ubrettet. Her må jeg innrømme personlig ambivalens og mangel på avgjørende kompetanse - skal venterullen åpnes & brettes når den er plassert i holderen?"
Siden dorullbrettevaluering ikke er noen eksakt vitenskap finnes nok ikke noe klart svar på dette. Redaktøren mener at dersom venterullen er "klebet igjen" så kan den gjerne være det, for da er den hygieniske siden ivaretatt. Men vi utfordrer gjerne vår leser til å delta i diskusjonen.
Og takk til bidragsyter Jon Henrik som ukentlig nå utfordrer redaktørens lengsel etter USA-tur...

Ingen kommentarer: