lørdag 3. desember 2011

Gamlaverket, Sandnes - desember 2011

"De har skjønt det på Gamlaverket" mener bidragsyter, og det må redaksjonen gi sin fulle tilslutning til - dette var en flott sidebrett! Takk til Lilleba for bidrag.

Ingen kommentarer: