mandag 28. november 2011

Thon Hotel Opera, Oslo - november 2011

Som rett og riktig er når bidragsyter åpner sitt bidrag med "Vyrde redaktør" gis ordet øyeblikkelig til ham:
"Vyrde Redaktør,
Thon Hotel Opera har,så vidt eg kan sjå frå arkivet, jevnt over levert gode dorullbrettar.
Slik er også tilfellet ved dette besøket, terningkast 5, manglar bittelitt på symmetri for å oppnå ein 6'ar.
Det som øydelegg heilheitsinntrykket litt er det rufsete papiret som stikk ut frå tørkeservietthaldaren (det vesle biletet).
Strengt tatt kan ein ikkje trekke for dette, sidan dette er eit dorullbrettforum og ikkje eit tørkeserviettbrettforum, så det får passere.
Vennleg Helsing
Jostein"
Ja vi kan nok ikke trekke for serviettholdere, men det går jo ubevisst inn i vårt helhetsinntrykk. Takk til bidragsyter Jostein.

Ingen kommentarer: