mandag 28. november 2011

Rica Maritime Hotel Haugesund - november 2011

Og hvorfor, kan man spørre, hvorfor er dette bidraget i feil vinkel og attpåtil ser det ut som det er en film-fil og ikke et bilde?
Redaksjonen er ikke helt sikre, men vi anser det som sannsynlig at Egil, som med dette yter sitt jomfrubidrag, ble så begeistret og engasjert når han endelig skulle innlemmes i vårt dorullbretteunivers at han rett og slett glemte å skru mobilen fra film til bilde... han sendte oss et filmklipp, som vi åpnet på vår pc og tok bilde av... alt i den gode saks tjeneste!
Det har senere kommet for en dag at dette er rekonstruksjon av dorullbretten, men vi lar det passere da vi kjenner bidragsyteren som en mann med høy kunstnerisk hukommelse, thi vi dermed er overbevist om at dorullbrettens originale uttrykk er bibeholdt i denne rekonstruksjonen.
Ta gjenstår det å takke Egil for bidrag, herved gjort!

Ingen kommentarer: