onsdag 2. november 2011

Gaustad Hotel, Oslo - oktober 2011

Jomfrubidrag fra Mari-Ann! "Overbringer" Kjell-Ivar er noe usikker på bretten: "Vet ikke helt hva jeg skal si. Skjev. Ikke skarp. Ullene greier. Overlater til redaktør å godkjenne".
Redaktøren takker for tilliten. Til saken: vel, godkjenningen er grei, denne bretten oppfyller alle de praktiske krav stillet til den. Når det gjelder estetikk er den usymmetrisk og burde vært brettet med hardere hånd! Takk til Mari-Ann og velkommen i vår skare av dorullbrettbildetakerogsendeinnere.

Ingen kommentarer: