torsdag 27. oktober 2011

Thon Hotel Gildevange​n, Trondheim - oktober 2011

Bidragsyter kommenterer:
"Vyrde Redaktør,
Gildevangen er eit nytt bekjentskap for mitt vedkomande. Ein sjekk i arkivet viser at dette hotellet har hatt betydeleg progresjon i brettekvaliteten dei 4 åra dei har vært representer på dette forumet. Eg kan med glede rapportere at dorullbrettkvaliteten også denne gangen er
på eit høgverdig nivå.

Vennleg Helsing
Jostein"

Takk til Jostein for bidrag og oppfølgende arbeid i det godes tjeneste!

Ingen kommentarer: