fredag 19. november 2010

Radisson Blu Portman, London, England - april 2010

Jomfrubidrag fra Veronica, med følgende kommentar: "Se her! Bildet er tatt fra et opphold på radisson blu portman i london, april i år. Jeg ser nå at jeg helt uforskyldt har foreviget denne bretten, sikkert med tanke på deg og bloggen. Rommet var fint, badet var fint, vinen var god og bretten likeså!"
Det er kanskje noe foruroligende hvor mange kommentarer redaktøren får lignende "jeg tenker på deg når jeg går på do", men så lenge tankene gjelder dorullbrett er jo det fint. Og det er jo passende at bidragsyter sender sitt jomfrubidrag akkurat i dag, for hun gjør oss oppmerksomme på at nettopp 19. november er World Toilet Day. Organisasjonen bak World Toilet Day heter World Toilet Organization og har ekstistert i ni år! Den jobber for å forbedre toalettforholdene verden over i et forsøk på å minske dødeligeheten som følge av dårlig hygiene og diarésykdommer.
Takk til bidragsyter Veronica, og jeg skylder å gjøre oppmersom på at årsaken til bildets noe dårlige oppløsning er at redaktøren har gjort et utsnitt av selve dorullbrettene, da dette er vårt hovedanliggende, mens det tilsendte bildet var av hele baderommet, da bidragsyter synes å ha en interesse for toalettrom i en videre kontekst enn bare dorullbretten.

Ingen kommentarer: