søndag 21. juni 2009

Scandic Byporten, Oslo - juni 2009

Bidragsyter, som her kommer med sitt forløsende førstebidrag, påpeker riktig nok at dette hotellet er representert tidligere, men som han korrekt poengterer: " Vi må sjekke kontinuitet og endringer". Dette er jo en i utgangspunktet flott brett, med god symmetri og skarphet, men det er tydelig at bidragsyter er en person som stiller høye krav, han sier at selv om han var ganske imponert med det samme: "... viser nærmere analyser likevel denne "flussen" oppe til venstre, pluss at rullen henger litt skeivt". Men som han korrekt slår fast: hotellets brettekvalitet kommer seg! Redaksjonen takker bidragsyter Jan Inge for dette hans jomfrubidrag, og ønsker ham velkommen i det kanskje noe sære forbundet av dorullbrettrapportører.

Ingen kommentarer: