mandag 1. juni 2009

Hilton San Francisco, California, USA - juni 2009

En skarp og symmetrisk brett fra San Franscisco i "Governator-staten". Redaksjonen er ikke sikker på om bidragsyter har "flowers in her hair" men det er jo tydelig at en del av hippielivet leves ut, man går i hvert fall barbent, som bildet er bevis på. Takk til Jo for dette hans jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: