fredag 5. juni 2009

Color Fantasy, Oslo-Kiel, juni 2009

Som bidragsyter sier: "Dette er mer en fold enn en brett, og man burde kunne forvente mer tysk presisjon på en Kielferge". Tiltredes! Takk til Karen for bidrag, forøvrig hennes jomfrubidrag, og det fra bøljan blå.

Ingen kommentarer: