mandag 1. juni 2009

The Royal Albion, Broadhurst, England - juni 2009

Jomfrubidrag fra Lilleba, som skriver at denne bretten er "ganske søt". Redaksjonen kan være enig i det, tross en liten utflipp i nedre kant er dette slett ingen dårlig brett. Og hvis noen lurte (for det gjorde redaktøren så han slo det opp) så er Albion det tidligst kjente navnet på Storbritannia. Så vet vi det. Takk til Lilleba for bidrag.

Ingen kommentarer: