torsdag 13. april 2017

Comfort Hotel Park, Trondheim - mars 2017

"Vyrde Redaktør,
Namnet på dette hotellet kan seiast å vere misvisande. For det første har dei ingen eigne parkeringsplassar for hotellgjestane, og når gjesten i tillegg er så svimmel at han ikkje greier å lese parkeringsskilta ordentleg så blir det ei gul remse pålydande kr 600 i premie. For det andre så stend innretninga på biletet i skarp kontrast til begrepet komfort. Så i all beskjedenheit foreslår eg at hotellet kan endre namn til Dispenser No-park Hotel. Men sidan dette forumet i snart 10 år har satt kritisk søkelys på dette hotellet utan at leiinga har reagert, har eg liten tru på at det blir nokon namneendring heller.
Helsing Jostein"
Det får bære sitt navn med skam!
Takk til bidragsyter Jostein. 

Ingen kommentarer: