mandag 13. juni 2016

Thon Hotel Tromsø - juni 2016

De sparer ikke på toalettpapiret her, det er sikkert. Slik ivaretas den praktiske nytteverdien en brett skal ha til fulle, her er jo nesten tohåndsgrep!
Takk til bidragsyter Jan-Inge.

Ingen kommentarer: