lørdag 20. juni 2015

Quality Hotel Strand Gjøvik, juni 2015

En helt grei brett dette her. Kunne vært strammere, men symmetrien er fin, og den oppfyller både de praktiske og estetiske krav til en god brett.
Takk til bidragsyter Mali.

Ingen kommentarer: