tirsdag 10. mars 2015

Sundvolden Hotel, Hole - mars 2015

"Sundvollen leverer som alltid. Vanskelig å finne på noe å si som ikke er sagt før. Dette er jo et veldokumentert hotell og jeg overlater til redaktøren å avgjøre nødvendigheten av å publisere denne."
Æres den som æres bør. Gjelder både hotellet for bretten og bidragsyter Terje for bilde av den. 

Ingen kommentarer: