søndag 8. februar 2015

Støren Hotel, Støren, Midtre Gauldal - januar 2015

"Vyrde Redaktør

Ein liten dorullbrett
På Størens soveri
Ein liten dorullbrett
Får draumane på glid

(fritt etter musikalen "Bør Børson")

Seier meg nøgd med brettekvaliteten på dorullen, og for igjen å sitere Bør Børson;
"Fineste sort! Sekunda ikke."

Vennleg Helsing
Jostein"

Prima! Takk til bidragsyter Jostein. Både for dikt, brett og for å ha bragt en ny kommune inn i vårt dorullbrettunivers.

Ingen kommentarer: