lørdag 1. februar 2014

Galerie Design Hotel Bonn, Tyskland - januar 2014

Man lurer ikke en erfaren dorullbrettkjenner:
"Vyrde Redaktør,
Rombeteninga har laga ein lurebrett. Men dei lurer ikkje meg, eg fann den likevel. No skal det nemnast at bretten ikkje var av dei penaste, kanskje er dette grunnen til at den er gøymd vekk. Men den som set sitt lys under ei skjeppe, eller sin dorullbrett under eit dorulbretthaldardeksel, bør tenke over om det er grunn til å skjerpe seg (forholdsvis fritt etter bergpreika).
Vennleg Helsing
Jostein"

Så står det skrevet! Takk til bidragsyter Jostein.

Ingen kommentarer: