tirsdag 30. juli 2013

P-Hotels Oslo - juli 2013

Bidragsyter er ikke fornøyd:
"Vyrde Redaktør,
Rett nok ligg dette hotellet på Grensen, men dette er ingen grunn til å gå langt over grensen for kva ein kan tillate seg av slurv. Her må leiinga ta tak.
Vennleg Helsing
Jostein"

Enig! Dette er langt over grensen for slurv! Og tidligere bidrag har vist at de kan hvis de vil! Leiinga må ta tak!
Takk til bidragsyter Jostein.

Ingen kommentarer: