lørdag 1. juni 2013

Douglas Hotel, Aberdeen, Skottland - mai 2013

"Vil ikke akkurat kalle dette for en brett" er bidragsyters lakoniske kommentar, og det kan jo ingen betenke ham i. Noen vil kanskje kverulere og si at rullen tross alt er brettet oppover, vel, kan så være, men det kvalifiserer ikke til å være dorullbrett slik vi definerer det.
Takk til bidragsyter Rune 2.

Ingen kommentarer: