torsdag 2. mai 2013

Hotel Ullensvang - mai 2013

"Flott erværdig hotell" er bidragsyters klare melding, og det kan nok ingen ha interesse av å bestride, spesielt ikke når bretten er så fin som dette. En klar forbedring siden forrige bidrag, noe som riktig nok ikke skulle så mye til. Takk til bidragsyter Siri.

Ingen kommentarer: