torsdag 21. mars 2013

Thon Hotel, Kristiansund - mars 2013

Bidragsyteren får ordet:
"Vyrde Redaktør,
'... og presten sa, tralalala, ditt navn er dassrull etter din far' heiter det i Kristiansunds nasjonalsang av Knutsen og Ludvigsen. Og Thon gjer så visst ikkje skam på denne navnetradisjonen, dassrull er
tydeligvis eit heidersnavn her i byen, og det må ein som hotellgjest vere takksam for.

Vennleg Helsing
Jostein"

Spesielt dette hotellet har veldig god historikk hva gode brett gjelder!
Takk til bidragsyter Jostein. 

Ingen kommentarer: