lørdag 24. november 2012

Clarion Hotel Stavanger - november 2012

Hmmm... man kan jo mistenke hotellet for å ha drevet ytterliggående research på enkelte av sine gjester... det virker mer enn mistenkelig at verdens eneste dorullbrettbloggredaktør tilfeldig skulle dumpe innom et rom med ekstra mange doruller - samtlige utstyrt med brett og hjerte-klistermerke!
Vi velger heller å se på det som en usedvanlig hyggelig oppmerksomhet som tyder på et vertskap opptatt av sine gjester ve og vel, samme hvor rare interesser man har! Det store spørsmålet er selvsagt: lar redaktøren seg blende av slike gester, og vil det påvirke dommen over bretten? Nei, selvsagt ikke, selv om det ekstra store rommet i 12. etasje alene kunne vært nok til å mildne en streng kritikerpenn. Men det skal bemerkes at selv om symmetrien på hovedbretten var veldig bra så var bretten trukket for langt frem! Vanligvis ville kanskje redaktøren trukket frem at det kan fremstå som noe kjipt å lage brett når det er så lite igjen på rullen, men det argumentet faller på sin egen urimelighet når det er tre ganger så mange venteruller som vanlig.
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: