tirsdag 3. juli 2012

Park Inn, Berlin, Tyskland - juli 2012

Jo, dette er jo en brett. Ved første øyekast kan det se ut som en lettvint løsning med enkel bakbrett. Men ved nærmere gransking er redaktøren villig til å gi bretteren honnør for denne bretten. Den er brettet med usedvanlig skarphet, og en tiltenker også bretteren å bevisst legge bretten ut over høyre kant for å gi brukeren tilstrekkelig gripekant. Kudos!
Takk til bidragsyter Ståle.

Ingen kommentarer: