tirsdag 31. januar 2012

Rica Hotel G20, Oslo - januar 2012

"Godkjent pluss er eneste kommentar fra meg" sier bidragsyter, og redaksjonen er enig i at dette er en veldig bra brett, dog kanskje plussen skulle vært unngått på grunn av skrukkene i bretten, men dette kan jo også være mer på grunn av papirets beskaffenhet enn bretterens uvørenhet. Dette er et nytt hotellbekjenskap for redaksjonen, men opprettholdes slik bretting blir det nok et hyggelig beskjentskap! Hyggelig er det også at bidragsyter sender oss bilde, takk til Aksel for det.

Ingen kommentarer: