lørdag 16. mai 2009

Quality Hotel Grand Royal, Narvik - mai 2009

Andre bidrag fra Narvik, og aner vi en trend at de benytter "passer bedre i fylkeskommunale bygg" dorullholdere. Kanskje er det praktisk, neppe er det økonomisk, og visst er det uestetisk med slike holdere som ikke gir mulighet til virtuos utfoldelse i dorullbrettingens edle kunst. Takk til bidragsyter Geir O, som her yter sitt jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: