onsdag 21. mars 2018

Sundvolden Hotel, Hole - januar 2018

Usymmetrisk, men god gripekant, det skal de ha. Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: