onsdag 21. mars 2018

Hotel Alexandra, Molde - februar 2018

"Vyrde Redaktør,
Her er det berre å sjå seg om etter kvar greipet er, som denne dorullen ikkje heng på.
Rett skal vere rett, arkivet viser at det trass alt har vært ei viss positiv utvikling ved hotellet dei siste 8 åra, sidan dei har erstatta desse håplause dispensarane med ordentlege dorullar. Men det er eit vesentleg poeng som ikkje har nådd inn til hotelleiinga enno.
Vennleg Helsing
Jostein"
Ja dette er jo nærmest håpløst!
Takk til bidragsyter Jostein. 

Ingen kommentarer: