mandag 2. oktober 2017

Scandic park Sandefjord - august 2017

En skikkelig flott brett dette her, god symmetri og skarphet. Nederste rull er det verre med, men vi lar tvilen komme dem til gode og regner med at det er en ubrutt rull, som da kan godkjennes uten brett.
Takk til bidragsyter Mona, som med dette leverer sitt jomfrubidrag. 

Ingen kommentarer: