torsdag 5. oktober 2017

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo - september 2017

"Vyrde Redaktør,
På dette hotellet har dei valgt ei tungvidt løysing med å gøyme dorullhaldarane og papirlommetørkledehaldaren under benkplata på badet, og så la papir-endane stikke fram frå ei smal slisse i front av benken. Dette er for så vidt greit, men det blir vanskeleg for rombeteninga å lage ordentlege brettar. Vi ser av bileta at dei har prøvd så godt dei kan, der er til og med oppfølgingsbrett på dag 2 (slissa i midten, som er den dorullen gjesten nytta), så det er ingen ting å utsetje på innsatsen. Men pene, det var brettane på ingen måte.
Vennleg Helsing
Jostein"
Nei, heldigvis har brett også en praktisk funksjon, selv om det beste selvsagt er at det praktiske fremtrer fint estetisk. Takk til Jostein for bidrag.

Ingen kommentarer: