torsdag 5. oktober 2017

Hotel Neptun, Haugesund - september 2017

"Vyrde Redaktør,
Det ser ikkje ut for at dette hotellet har vært representert på dorullforumet tidlegare, og det visest. Ingen dorullbrett, og rullen er snudd feil veg. Hadde eg vært hotelleigaren ville eg aldri ha våga meg ut i båt, etter å ha belemra Neptun med å assosierast med slikt. Ein får vone leiinga tek til vit og innfører ordentlege rutiner på dette, om ikkje anna så for å betre tryggleiken til sjøs.
Vennleg Helsing
Jostein"
Ikkje bra!! Takk til Jostein for bidrag.

Ingen kommentarer: