lørdag 27. august 2016

Ørskog Motell, Ørskog - august 2016

"Vyrde Redaktør,
Sidan dette er ein uåpna dorull, kan ein ikkje utelukke at vanleg praksis ved denne overnattingsstaden er å brette åpna dorullar. Derfor er eg atterhalden med kritiske kommentarar i dette tilfellet (og det har ingenting å gjere med at eg fekk tildelt suiten), men nøyer meg med å nemne at det ikkje tek så lang tid å åpne ein dorull og lage ein brett.
Vennleg Helsing
Jostein"
Dette er jo til evig diskusjon - skal man åpne rullen og foreta en brett, eller la rullen forbli uåpnet og derved jomfruelig. 
Takk til Jostein for bidrag, og for å bringe nok en ny kommune inn i universet vårt!

Ingen kommentarer: