torsdag 4. august 2016

Mogard, Bismo, Skjåk - juli 2016

"Vyrde Redaktør,
Som nevnt ved eit par høve tidlegare er eg i tvil om ein bør vente dorullbrett på utleigehytter, sjølv om dei har eige bad og det ikkje er lagt opp til at ein skal vaske ut av hyttene sjølv. Det eg derimot ikkje er i tvil om, er at det hadde vært eit mykje tydelegare signal om at reinhaldet er i orden dersom dorullbretten hadde vært på plass.
Vennleg Helsing
Jostein"

Uten tvil! Takk til bidragsyter Jostein, også for å ha bragt nok en kommune inn i vårt dorullbrettunivers.

Ingen kommentarer: