tirsdag 6. november 2012

Thon Munch Hotel, Oslo - november 2012

Dette er etter all sannsynlighet en fin og symmetrisk dorullbrett, selv om dorullokket gjør sitt for å skjule det. Takk til bidragsyter Rune 2. 

Ingen kommentarer: