lørdag 10. november 2012

Comfort Hotel Grand Central, Oslo - november 2012

En flott brett fra Comfort-kjeden her, nærmest helt perfekt symmetri, og god skarphet. Den heldige mottaker og bidragsyter som vi takker er Bjørnar!

Ingen kommentarer: