lørdag 10. november 2012

Sundvolden Hotel, Hole - november 2012

Bidragsyter har ordet:
"Nå er jo dette hotellet etterhvert veldokumentert, både av undertegnede og av andre, men jeg dokumenterer alikevel da jeg mistenker at hotelledelsen leser dorullbrettbloggen. Forrige gang jeg
bodde her var hverken rommet eller dorullbretten noe å skrive hjem om, men denne gangen har jeg både fått fint rom og dorullbrett. Brettet går vel ikke over i historien som et av verdens underverker, litt skjev og tilfeldig som den fremstår, men det er en brett og den bekrefter og fungerer slik den skal. Stjerne i boka til Sundvollen."

Det er jo veldig flott hvis hotelledelsen både leser bloggen og retter seg etter den!
Takk til bidragsyter Terje.

Ingen kommentarer: