fredag 11. mai 2012

Thon Hotel Europa, Oslo - mai 2012

En flott brett! Tilnærmet fullkommen symmetri og skarphet, veldig bra! Sto forøvrig i stil med rom og service forøvrig. Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: