fredag 2. september 2011

Radisson BLU Gøteborg, Sverige - august 2011

"En brett med høyrevri" mener bidragsyter, og i disse valgkamptider er nok det en korrekt observasjon. Takk til bidragyter Marte, som med dette yter sitt jomfrubidrag til denne vår blogg.

Ingen kommentarer: