onsdag 8. juni 2011

Hotel Villa Ricca, Lisboa, Portugal - juni 2011

"Bra brett!" er bidragsyters kommentar, og det sier redaksjonen seg helt enig i. En teori vil ha det til at navnet Lisboa er avledet av det fønikiske «Allis Ubbo» med betydning "trygg havn" eller "fortryllende havn" - og slike dorullbretter gir jo styrke til slike teorier! Takk til bidragsyter Magnus S.

Ingen kommentarer: