onsdag 15. juni 2011

Crowne Plaza, Amman, Det hasjimittiske kongeriket Jordan - juni 2011

Første brett fra det hasjimittiske kongeriket Jordan, jomfrubidrag fra Inger Helene, og ikke minst - en god historie knyttet til det hele:
Redaktøren av denne blogg holder sporadisk såkalte "humorforedrag" for næringsliv og andre som er villig til å betale en ringe sum for å høre på, og i den forbindelse er jo naturligvis dorullbrettbloggen en viktig dog liten del av det hele. Og tro det eller ei (tro det - for det er sant) - i salen satt en dame som hadde brukt "føre var prinsippet" på en forbilledlig måte. Vi lar henne fortelle:
"En nabo fortalte en gang om deg så derfor tok jeg dette bildet. 'Kanskje våre veier krysses en dag' tenkte jeg. Da du presenterte deg på samlingen vår og sa det var DU som hadde denne hobbyen holdt jeg på å ramle av stolen. Der var jo du min nabo hadde fortalt meg om. Håper det får en plass i samlingen din :-)"
Selvfølgelig får det en plass i samlingen!!! En fantastisk historie!
Takk til bidragsyter Inger Helen for forutseenhet av en annen verden! Et eksempel til etterfølgelse!
Hva bretten gjelder - veldig bra! I Jordan vet man hvordan!

Ingen kommentarer: