mandag 11. mai 2009

Royal Garden, Trondheim - mai 2009

Nok et bidrag fra Jostein, takk til ham, og som vanlig lar vi hans kommentarer ledsage bildet:

"Vyrde redaktør,
Eg har tidlegare rapportert frå Royal Garden om dorullbrettar som best kan karakteriserast som slappe enkeltfoldar.
Dagens besøk ser ut for å stadfeste at dette er den normale standarden ved hotellet.
Folden oppfyller rett nok det funksjonelle kravet om gripekant, og er grei nok som signal om at toalettet er reingjort og klart til bruk. Men nokon brett er det slett ikkje. Skal det kallast ein brett må der også vere ein brettekant, og det finnest der ikkje antydning til.

Vennleg Helsing
Jostein"

Ingen kommentarer: