fredag 29. mai 2009

Gasthof Rössle, Nenzing, Østerrike - mai 2009

Som vanlig lar vi Jostein selv kommentere sitt bidrag:
"Vyrde redaktør,
Eg er usikker på om ein skal vente det same av eit vertshus som av eit hotell når det gjeld dorullbretting. Men uansett kva ein hadde venta så hadde det nok ikkje hjelpt stort, her er det ingenting som minner om bretting, 3 dagar i strekk. Det er synd og skam at dette skal trekke ned heilheitsinntrykket av vertshuset, som har framifrå rom, hyggjeleg vertskap og ellers fin atmosfære. For å rette opp dette foreslår eg at vertshuset kjøper inn haglegevær, eller enno betre, panservernraketter, som gjestane kan nytte til å ta ut klokkene i kyrkjetårnet vegg i vegg som kimer kvart kvarter heile natta igjennom.
Vennleg Helsing Jostein"
Takk til Jostein for bidrag. Redaktøren merker seg at det like under dorullen er en ovn, det skal jo slettes ikke ses bort i fra at den kan gi varm luft på dorullen, noe som... som... ja, som rett og slett kan være litt behagelig en kald vintermorgen...

Ingen kommentarer: