lørdag 8. november 2008

Flora Grand Hotel, Dubai, United Arab Emirates - april 2008

Bidragsyter er kjapp med å presisere at dette er et mellomklassehotell med kun 4 stjerner, men det ser ikke ut til å legge en demper på dorullbrettingen. Kan synes noe løs i nedre kant, men etter nøyere gransking er redaksjonen kommet til at dette skyldes et meget tynt og fint papir, og da blir dette en fin brett. Plusspoeng for brett på venterullen. Takk til Eirik for bidrag.

Ingen kommentarer: