tirsdag 11. november 2008

Crowne Plaza Hotel, Den Haag, Nederland - november 2008

Den internasjonale domstolen har sete i Den Haag, og da er det jo nærliggende å stevne hotelledelsen for dette kriminelle eksempelet på fravær av dorullbrett. Nå skal jo tvil komme tiltalte til gode, og gransker man nøyere ser man antydning til en tidligere brett, men tyngdekraften har gjort sitt for å utslette det. Så kanskje har vi en dårlig sak, men absolutt verdt å forsøke. Er vår faste leser advokat, hyl ut! Takk til bidragsyter Tormod.

Ingen kommentarer: