tirsdag 29. desember 2015

Husnes camping, Kvinnherad - november 2015

Bidragsyter har ordet:
"Vyrde Redaktør,
Ein kan kanskje setje spørsmålsteikn ved korvidt bidrag frå campingplassar høyrer heime i dette forumet. Men når det leigast ut hytter med eige bad og der ein betaler for reinhaldet har eg meir lyst til å setje spørsmålsteikn ved om dette er standarden ein bør vente.
Vennleg Helsing
Jostein"
Og svaret er klart: NEI! En kommune med en såpass ung og frisk ordfører kan ikke ha dette hengende over seg!
Takk til bidragsyter Jostein.

Ingen kommentarer: