søndag 6. desember 2015

Color Magic, Oslo-Kiel-Oslo - desember 2015

Her har vi igjen et grensetilfelle, det er en ny, ubrutt rull, så selv om det estetiske slett ikke er ivaretatt, ikke heller det praktiske, så er det jomfrunalske så absolutt til stede siden rullen ennå er limt igjen. Da kan man, understreker kan, man godkjenne at det ikke er laget brett.
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: