mandag 16. juli 2012

Hotel Confort, Tarascon, Frankrike - juli 2012

Dette er sørgelig! Å møte slike brett som dette er uverdig både for gjesten og ikke minst hotellet selv. Her må det skjerpings til!
Og for at froskeeterne også skal skjønne det lar vi google oversette det til fransk:
"C'est triste! Pour répondre à de tels niveaux qu'il est honteux à la fois pour le client et non des moindres de l'hôtel lui-même. Vous avez besoin d'aiguiser!"
Og siden det ofte blir morsomt oversetter vi det tilbake til norsk igjen:
"Det er trist! For å svare på slike nivåer at det er en skam for både klient og ikke minst selve hotellet. Du må skjerpe!"
En som ikke må skjerpe er Siri, som fortjenestesfullt sender inn bidrag fra sine reiser!

Ingen kommentarer: