søndag 8. januar 2012

Motel 6, Del Rio, Texas, USA - januar 2012

Bidragsyter er ikke fornøyd: "Man kan stille spørsmål ved om den mexicanske befolkningen her i USA forstår viktigheten av dorullbretting, denne er veldig rynkete og skjev."
De er kanskje for opptatte med å diskutere hvor ordet Mexico kommer fra: "Det fins flere hypoteser om hvor ordet Mexico stammer fra. Det eneste som er sikkert at det dreier seg om en forspansking av ordet Mēxihco, et ord fra nahuatl som var navnet på mexicaenes hovedstad. Et forslag går ut på at ordet kan tolkes som «stedet hvor Mēxitli (eller Mēxtli) bor», krigsskytshelgenen til mexicaene. Et annet forslag sier at navnet kommer av orda mētz-tli 'måne' og xīc-tli 'navel, sentrum' og morfemet -co 'i, på stedet til'. I så fall betyr Mexico «Månens sentrum» eller «Sentrum av månens innsjø», som var ett av navna mexicaene hadde for Texcocosjøen. Denne forklaringa er imidlertid ikke etymologisk tilfredsstillende, ettersom den verken tar hensyn til lengden til i-en i xīc- eller den glottale plosiven som skulle kommet før lokativen, og at den forutsetter et irregulært bortfall av -tz i mētz-."
Takk til bidragsyter Jon Henrik.

Ingen kommentarer: