tirsdag 31. januar 2012

Hotel Ullensvang - januar 2012

"Dette hotellet forringes hurtig!" er bidragsyters medfølgende kommentar. Og nå vet vi ikke hvordan det var før, for dette er første bidrag fra både hotell og kommune, men stort verre kan det jo umulig ha vært, for dette er virkelig ille! "Sjekk inn! Pust ut!" sier hotellet på sin nettside. "Brett eller sjekk ut!" sier vi! Takk til bidragsyter Peder, en bold kjemper i den gode bretts sak.

Ingen kommentarer: