tirsdag 9. august 2011

Hotel Colón, Mataró, Spania - juli 2011

Bidragsyter kommenterer selv:
"Vyrde Redaktør,
Sidebrett med eit noko uryddig innstikk frå dette hotellet. Langt frå min favoritt, men sikkert teneleg nok med omsyn til signaleffekten.
Ein kan sikkert gå inn på ein lengre diskusjon om korvidt det er betre å vere ein kolon (ref. namnet på hotellet) enn ein parentes i dorullbrettsamanheng.
Uansett blir nok konklusjonen frå min side at den er godkjend, men langt frå estetisk høgverdig.
Vennleg Helsing
Jostein"
Vi er tilbøyelig til å være enig med bidragsyter, og takker for bidrag og kloke tanker.

Ingen kommentarer: