mandag 27. desember 2010

Skagen Brygge Hotell, Seaside Suite, Stavanger - desember 2010

Bedring. Annet kan man vel ikke kalle det siden forrige bidrag som var en fullstendig fallitt over servicebegrepet som vi kjenner det. Æren er gjenopprettet, selv om man selvfølgelig skulle ønske en mer symmetrisk brett, men i julen skal man jo være romslig. Takk til bidragsyter Eirik.

Ingen kommentarer: